Dintelkat is gestopt met het opnemen van katten

De huidige oudjes mogen nog lekker hier blijven en worden goed verzorgd door ons.

Als u een zwerfdier, kittens, vogel met een gebroken pootje wilt aanmelden kunt u dat op de volgende adressen doen:

Kosten

Echter de kosten blijven doorlopen, elke gift wordt hooglijk gewaardeerd, zodat het voer, medicijnen en dierenarts betaald kunnen blijven.

Giften en donaties kunt u storten op bankrekening NL06 RABO 0129 3722 42 ten name van Dintelkat te Dinteloord.

Katten