Doelstelling Dintelkat

 • Onze doelstelling is het opvangen en verzorgen van oudere katten, vanaf ca. 13 jaar. We verzorgen de katten van mensen die dat zelf niet (meer) kunnen. 


Missie

 • De missie van Stichting Dintelkat is bejaarde katten (ca. 13 jaar en ouder) op te nemen van mensen die niet meer voor hun dier kunnen zorgen. De katten worden opgenomen na ondertekening van een afstandsverklaring en eenmalig afstandsgeld. Zie: Regels, 3e vinkje: De stichting is non profit, We zijn dus naast afstandsgeld en veel eigen bijdragen, afhankelijk van donaties.
 • Het kan zijn dat u even moet wachten tot er een plaats vrij is. Voor noodgevallen houden we altijd een plaatsje vrij. 
 • We zijn letterlijk een rusthuis voor oudere katten. Dat betekent dat de katten altijd hier blijven en niet worden herplaatst in een gastgezin o.i.d.  Zo vermijden we extra (bemiddelings) kosten. Op die manier voorkomen we ook dat er met een kat op leeftijd gesjouwd en/of gehandeld wordt van het ene adres naar het andere. Ze hebben vaak al heel veel meegemaakt, en hier bij ons kunnen ze eindelijk tot rust komen, tot aan het eind van hun leven. 
 • Als blijkt (soms na lange tijd) dat uw afgestane kat veel jonger is dan de op gegeven leeftijd, dan herplaatsen we dat dier, zodat hij/zij nog een mooi leven kan krijgen in een gezin. We werken daartoe samen met Wetland-Cats, een prachtige stichting met veel vrijwilligers en ruimte genoeg voor zeer veel katten.
 • Van elke kat hebben we een vaccinatiebewijs, anamnese, ondertekende afstandsverklaring en kunnen zo de herkomst aantonen.


Maatschappelijk

 • Maatschappelijk gezien vervult Dintelkat een belangrijke rol bij afstand doen van een geliefd huisdier bij ernstige ziekte, overlijden of opname in een zieken- of verzorgingstehuis. Door het voeren van kennismaking gesprekken met familie, mantelzorg of professionals en bij de daadwerkelijke overdracht van het huisdier. Na overlijden of ingrijpende veranderingen hebben mensen vaak graag contact met Dintelkat omdat de vaak oude kat mooie herinneringen geeft aan de overledene of ernstig zieke, 

Activiteiten

 • Activiteiten: dagelijkse voeding, (medische) verzorging, van de katten en het schoonhouden c.q. ontsmetten van alle ruimtes, (ca. 220 m2) vloeren en bakken van ca. 40 katten. Onderhouden en bijhouden van de website en e-mail - app. Het voeren van administratie. Bevoorraden van voeding en medicijnen, vitamines, ontvlooien en ontwormen en vachtverzorging. Bezoek dierenartsen. Al dit werk wordt verricht als vrijwilligers.
 • Als u ons wilt helpen, heel graag!

 • Legaat: met een legaat laat u een vastgesteld geldbedrag na aan Dintelkat. Een notaris helpt u bij het opmaken van uw testament. Stichting Dintelkat is als goed doel met ANBI status vrijgesteld van erfbelasting. Wilt u, ook als u er niet meer bent, helpen om de oude katten liefdevolle opvang en verzorging te bieden? Dat kan door een gift aan Dintelkat in uw testament op te nemen. Hiervoor zijn verschillende manieren: Erfgenaam - via een erfstelling benoemt u Dintelkat tot (mede) erfgenaam. Als erfgenaam ontvangt Dintelkat een bepaald percentage van uw nalatenschap. U beslist zelf welk percentage dat is.
 • U kunt altijd doneren daar zijn we ontzettend blij mee, het maakt niets uit hoeveel u geeft.
 • Financiele adoptie van een dier is mogelijk. U kunt contact krijgen met het geadopteerde dier door het na afspraak te bezoeken.

Organisatie

 • Dintelkat heeft als organisatievorm de stichting zonder leden gekozen en is non profit.
 • De stichting is opgericht in juli 2013 en heeft in april 2019 ca. 45 katten onder dak.
 • De katten zijn gehuisvest in ons woonhuis (dijkhuis) van 3 verdiepingen met aan de achterzijde een buitenren en een uitbreiding met een bouwkeet. De capaciteit is 40 - 45 katten.
 • Financieel bestaat Dintelkat van giften en donaties. Dierenlot heeft het realiseren van ons rusthuis voor bejaarde katten voor een groot deel betaald. Stichting Het Waardige Dier en de Rabo Bank hebben bijgedragen aan de afwerking van de aanbouw/overbrugging naar de kattenkeet. Het Dinamofonds heeft wat dierenarts rekeningen betaald.


ANBI

 • We hebben de ANBI status betaald door een gift van een weldoener van Dintelkat: Uw giften aan ons zijn aftrekbaar bij de belasting.
 • Voer, kattenbakgrit en dierenbenodigdheden zoals krabpalen etc., ontvangen we via het ZooPlus retoursysteem. ZooPlus stelt geretourneerde producten: food- en non-food gratis ter beschikking aan kleine armlastige stichtingen/verenigingen zoals wij. We mogen deze spullen periodiek of zo nodig ophalen bij een ZooPlus depot in Belgie of bij Dierenlot te Arkel.
  Benodigdheden als medicatie of specials bestellen we bij ZooPlus via het partnerprogramma met 10% korting.

Inzamelpunt

 • We zijn inzamelpunt voor oude kleding, lees daarvoor op deze website: Inzamelen
 • Het gaat allemaal net, we houden niet van vakantie of luxe, kopen veel via Marktplaats, en voor de rekeningen van de dierenarts ontvingen we eind 2016 een donatie van het Dynamofonds.

Dierenvervoersauto


 • Sinds twee jaar hebben we de beschikking over een dierenvervoersauto, ook van stichting Dierenlot. Deze auto blijft het eigendom van Dierenlot, We zijn enorm blij met de steun en hulp van Dierenlot.

GertJan van den Eijkel

Ineke Corte

P.J. Houweling